คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบ

http://www.trueplookpanya.com/true/examination.php

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน     คลิกที่นี่

การประเมิน สมศ. และการคำนวณมาตรฐานที่ ๕

ขีดจำกัดล่าง O – NET ม. ๓ ปีก่ีษึกษา ๕๕

ขีดจำกัดล่าง O – NET ชั้น ป. ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ขีดจำกัดล่าง ม.๓ ปี ๕

ขีดจำกัดล่าง สตูล ชั้น ป. ๖  ปี ๕๕

การคำนวณมาตรฐานที่ ๕

การประเมินมาตรฐาน สมศ.

การใช้งาน WordPress ตอนที่ ๒

การติดตั้ง Theme WordPress

การจัดการ Title ของ WORDPRESS

วิธีการติดตั้ง WORDPRESS

การพัฒนาบล๊อกอย่างง่ายด้วย WORDPRESS

โทรทัศน์เพื่อการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://WWW.OBECTV.COM

การศึกษาทางไกลผ่านดาาวเทียม

http://www.dlf.ac.th/

 

 

สอนการติดตั้ง windows 8

การลง win 7

การสร้าง VDO ใน YOUTUBE

การนำ VDO ใน Youtube มาใช้ใน WORDPRESS

[youtube:http://youtu.be/Bo616957tY0%5D

มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้น ป.๖

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ไทย ป.๖

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ คณิต ป.๖

มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้น ป.๕

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ไทย ป.๕

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ คณิต ป.๕

มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้น ป.๔

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ไทย ป.๔

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ คณิต ป.๔

มาตรฐานการเรียนรู้ ชั้น ป.๓

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ไทย ป.๓

แบบประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ คณิต ป.๓